Co zrobić ze zużytym olejem?

Zużyte oleje zarówno te, które były wykorzystywane w przemyśle motoryzacyjnym jak i te o przeznaczeniu spożywczym stanowią zagrożenie dla środowiska, dlatego nie powinny zostać wyrzucane jak pozostałe odpady. Dobrze, żeby były przekazane do odpowiedniej instytucji, która zajmuje się utylizacją odpadów.

Zużyty olej – zagrożenie

Po zużyciu oleju w żadnym wypadku nie powinniśmy wylewać go bezpośrednio na ziemię. Choć niektórych to zapewne zdziwi taki proces doprowadza do degradacji gleby, dodatkowo szkodliwe substancje zawarte w takim oleju przenikają do wody, powodując tym samym jej skażenie i niezdatność do użycia. Wylewając olej do gruntu zabijamy zwierzęta, rośliny i mikroorganizmy, które w niej żyją. Kiedy olej wylejemy do wody, niewielka jego ilość wystarcza, żeby skazić jej hektolitry. Jeżeli natomiast sami na własną rękę spalimy olej w piecach nieprzeznaczonych do tego celu zatrujemy powietrze a dodatkowo możemy spowodować utratę zdrowia i życia osób, które znajdą się w jego bezpośrednim zasięgu.

Zużyte oleje – co z nimi robić?

Jako, że zużyte oleje należą do odpadów niebezpiecznych należy postępować z nimi w konkretny podyktowany przez wymogi prawne sposób. Zużyte oleje powinny zostać poddane odzyskowi, który między innymi polega na usunięciu z nich zanieczyszczeń i produktów spalania, jeżeli stopień ich zanieczyszczenia jest tak wielki, że uniemożliwia regenerację i inne metody odzysku, taki olej poddaje się procesom unieszkodliwiania. W żadnym wypadku nie należy mieszać zużytych olejów z innymi niebezpiecznymi odpadami.

Odbiór zużytego oleju

Kwestią zużytego oleju zajmują się przeznaczone do tego celu podmioty, przykładowo: http://www.bio-ekon.pl/o-nas. Prawo dopuszcza samodzielną utylizację zużytego oleju, jednak, żeby dostać na nią zezwolenie należy spełniać pewne określone wymogi. Spalanie oleju w nieprzeznaczonych do tego celu piecach grozi sankcjami prawnymi. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z usług firmy, która odbiera zużyte oleje na terenie całego kraju, celem ich sprzedaży do ponownego wykorzystania.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz