By uzyskać ubezpieczenie niezbędna jest umowa

Członkowie zarządu na przykład korporacji z ograniczoną odpowiedzialnością czy korporacji akcyjnej, którzy pełnią swoją funkcję jedynie na bazie powołania, nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu. O powołaniu do zarządu korporacji nie decyduje nawiązanie z członkiem zarządu stosunku pracy czy zawarcie z nim umowy […]