Jak przedłużyć trwałość kwiatów sprzedawanych w kwiaciarni?

Prowadzenie kwiaciarni jest z jednej strony pracą przyjemną, z drugiej zaś ciężką. Praca bukieciarza rzadko zaczyna się i kończy się w godzinach otwarcia kwiaciarni. Wielu właścicieli kwiaciarni swój dzień pracy rozpoczyna w godzinach nocnych od wizyty na giełdzie kwiatowej. Przywiezione kwiaty muszą być odpowiednio przygotowane […]

Style ikebany

W kwiaciarniach, które stoją na bardzo wysokim poziomie, w których dba się o klienta, oferta składa się nie tylko z klasycznych wiązanek. Klienci korzystający z usług nowoczesnych, nastawionych na potrzeby osób bardzo wymagających kwiaciarni, mogą zamówić w nich ikebanę. Jakie są style używane w ikebanie?