Czym jest ubezpieczenie AC – autocasco?

Czym jest ubezpieczenie autocasco?
Autocasco powinno się zaliczyć do grupy ubezpieczeń komunikacyjnych nieobowiązkowych. Oznacza, że zawarcie umowy jedynie tylko od posiadacza pojazdu. Przedmiotem umowy są pojazdy zarejestrowane w RP w zgodzie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym. Zasady ubezpieczenia regulują OWU przygotowane i zatwierdzone przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy albo, w miarę potrzeby, na czas krótszy. Papierkiem poświadczającym zawarcie ubezpieczenia jest polisa – ważna od następnego dnia po zapłaceniu odpowiedniej składki. Należność opłaca się jednorazowo albo w ratach. Umowa wygasa samoczynnie po zakończeniu okresu ubezpieczenia, albo w momencie nieopłacenia następnej raty składki.

Wypłatę odszkodowania z polisy ac dostaniemy w następujących przypadkach:

  • gdy sam ponosisz winę za uszkodzenie samochodu,
  • gdy sprawca uszkodzeń nie jest znany,
  • uszkodzenia są rezultatem zderzenia ze zwierzętami,
  • za skutki żywiołów na przykład. powodzi, wybuchu, pożaru,
  • za kradzież pojazdu.

Ubezpieczyciel nie odpowiada natomiast za skutki wielu zdarzeń. O ile uszkodziłeś samochód prowadząc go bez odpowiednich dokumentów (ważny dowód rejestracyjny, prawo jazdy) albo pod wpływem alkoholu, jeśli użyłeś go jako narzędzie przestępstwa, albo uciekłeś bez uzasadnionej przyczyny z miejsca wypadku – nie możesz liczyć na odszkodowanie. Nie zostawiaj dowodu rejestracyjnego i kluczyków w samochodzie, bo w razie kradzieży nie otrzymasz odszkodowania.
Nie zgłaszaj także szkód, których wartość nie przekracza 1% wartości twojego pojazdu. Zawierając ubezpieczenie zwróć uwagę na zakres ochrony, a ponadto wszystkie wyłączenia, czyli przebrnij przez warunki ubezpieczenia.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz