Ubezpieczenie kapitałowe

Jest to również rodzaj ubezpieczenia czasowego z jedną bardzo ważną różnicą – w ubezpieczeniu ochronnym po zakończeniu okresu ubezpieczenia nie dostaniemy nic. W ubezpieczeniu kapitałowym dostaniemy zgromadzone pieniądze. Część składki jest ceną udzielanej ochrony, część zaś jest inwestowana przez towarzystwo. Ryzyko inwestycji leży po stronie ubezpieczyciela więc w większości sytuacji są to lokowanie bardzo bezpieczne, przynoszące zredukowany lecz oczywisty dochód pieniężny. Raz w roku towarzystwo ubezpieczeniowe dzieli się z klientami swoim dochodem gotówki i wartość polisy ulega wzroście.

Decydując się na kapitałowe ubezpieczenie na życie zauważ:

  • czy możesz dokupić umowy dodatkowe rozszerzające zakres intrygującej Ciebie ochrony,
  • kiedy towarzystwo nie wypłaci świadczenia,
  • czy jest sposobność dokonywania przekształceń w zawartej umowie,

Okres ubezpieczenia
Ustalany w latach albo do ukończenia konkretnego wieku – max. do siedemdziesiątego piątego roku życia. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi pięć lat.

Składka ubezpieczeniowa
Na wysokość składki wpływają następujące czynniki: wiek, płeć, stan zdrowia, metodę życia, zawód, suma i okres ubezpieczenia. Opłacana jest przez cały okres ubezpieczenia rocznie albo w ratach. Należy pamiętać, że ubezpieczenie tego typu jest inwestycją wieloletnią i nie opłaca się z niej rezygnować na przykład po to by przenieść się do innego towarzystwa. Jeśli już podpisałeś umowę na ćwierć wieku i zrezygnujesz z niej po dekadzie trwania ubezpieczenia to możesz nie odzyskać wszystkich wpłaconych składek.

Wysokość ubezpieczenia ma możliwość być stała albo co roku podwyższana o kilka procent (wskaźnik indeksacji). Indeksacja jest nieobowiązkowa i posiada na celu urealnienie sumy ubezpieczenia. Wyjątkowo jest to istotne przy długim okresie trwania umowy. Suma ubezpieczenia nie musi być taka sama na wypadek śmierci jak na koniec okresu ubezpieczenia. Modyfikacje tego ubezpieczenia wprowadzono starając się zaspokoić jak najróżniejsze potrzeby i oczekiwania potencjalnych kontrahentów.

O ile już zależy ci przede wszystkim na zabezpieczeniu rodziny, a kapitał jest sprawą drugorzędną wybierz wersję ubezpieczenia, w której suma ubezpieczenia wypłacana w wypadku śmierci stanowi iterację kwoty gwarantowanej na koniec okresu ubezpieczenia (na przykład wariant 2:1) Można również wyselekcjonować wariant odwrotny, kiedy suma wypłacana w wypadku śmierci jest kilkukrotnie niższa niż ta otrzymana po zakończeniu ubezpieczenia (na przykład. wariant 1:3) towarzystwa ubezpieczeniowe proponują różne wersje.

Przeważnie oferowane są ubezpieczenia w wariancie 1:1
Oznacza to, że zarówno w przypadku śmierci ubezpieczonego w trakcie trwania umowy, jak i w przypadku dożycia do końca umowy wypłacona zostanie taka sama kwota.

Wariant 1:3
W tym przypadku kapitał wypłacony na koniec umowy ubezpieczenia będzie 3-krotnie wyższy od wypłaconego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.
Np. świadczenie w przypadku śmierci – 30.000 PLN, a kapitał – 90.000 PLN.

Wariant 2:1
W tym przypadku kapitał wypłacony na koniec umowy ubezpieczenia będzie 2-krotnie niższy od wypłaconego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.
Np. świadczenie w przypadku śmierci – 30.000 PLN, a kapitał – 15.000 PLN.

Pamiętaj, że nie posiada sposobności zmiany wersji w trakcie trwania ubezpieczenia. Wyboru powinno się dokonać w momencie zawierania umowy.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz