Firma przyjazna mamie

Każda mama wie, jak ważny jest powrót do pracy po porodzie, a też możliwość łączenia aktywności zawodowej z wychowywaniem dziecka. Plebiscyt Firma Przyjazna Mamie odznacza pracodawców, którzy ułatwiają rodzicom godzenie obowiązków zawodowych z rodzicielstwem. W VI edycji tego konkursu główną nagrodę , a oprócz tego tytuł zdobyła firma Baumit, która gwarantuje swoim pracownikom kilka przywilejów rodzicielskich.

Baumit Polska zatrudnia prawie trzystu ludzi, w tym aż czterdzieści pięć pań. Pani Alina Łazanowska codziennie zajmuje stanowisko Samodzielnej Księgowej, a prywatnie mama dwuletniego Zygfryda, zgłosiła swojego pracodawcę do plebiscytu FPM oraz zachęciła do głosowania inne współpracowniczki.

„Firma Baumit oprócz świadczeniami, które narzuca na pracodawcę ustawa oferuje rodzicom dodatkowe świadczenia i udogodnienia, a oprócz tego daje psychiczny komfort planowania macierzyństwa”. – wyjaśnia pani Łazanowska.

Warto też zaznaczyć, że tradycją firmy Baumit jest przyznawanie zatrudnionym rodzicom tzw. „wózkowego”, czyli dodatku do zarobków w wysokości 2 000 złotych z tytułu urodzenia dziecka.

W Baumicie można pracować w elastycznych godzinach pracy, jest też możliwość, by zdecydować w jakich godzinach się pracuje lub wziąć dodatkowy, wolny dzień bez konieczności zastosowania przysługującego urlopu. Z kolei rodzice dzieci chorych albo niepełnosprawnych mogą przy tym skorzystać z bezzwrotnej zapomogi przeznaczonej na opiekę albo rehabilitację.

Przyjazne okoliczności pracy, szacunek dla pracownika – rodzica powoduje, że osoby zatrudnione w firmie Baumit nie obawiają się o swoje miejsce pracy i mogą bezkolizyjnie połączyć obowiązki zawodowe i domowe. Odzwierciedleniem warunków panujących w przedsiębiorstwie jest dwanaścioro dzieci, które urodziło się pracownikom Baumit w zeszłym roku.

„Cieszy mnie fakt, że pracownicy doceniają starania firmy o jak najlepsze okoliczności zatrudnienia. Tytuł Firma Przyjazna Mamie jest tym cenniejszy, gdyż do plebiscytu zgłosili nas pracownicy, którzy cenią sobie możliwość godzenia pracy z obowiązkami rodzicielskimi. Z naszej strony mogę obiecać, że panujące współcześnie zwyczaje będziemy pielęgnować, a też podnosić standardy zatrudnienia kobiet i facetów, którzy zostali rodzicami” – wyjaśnia Ryszard Szymański, Prezes Zarządu Baumit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Plebiscyt Firma Przyjazna Mamie od kilku lat odznacza przedsiębiorstwa, które ułatwiają kobietom powrót do życia zawodowego po porodzie, pracę w lokalu mieszkalnym, a oprócz tego pogodzenie obowiązków zawodowych z wychowaniem dziecka. W szóstej edycji konkursu główną nagrodę zdobyła firma Baumit, która jest przyjazna rodzicom i ułatwia łączenie rodzicielstwa z aktywnością zawodową.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz