Headhunterzy

Wybitni specjaliści zajmujący się rekrutacją nowych pracowników czyli tak zwani headhunterzy, którzy są w stanie pomóc firmom pozyskać odpowiednich i idealnych na dane stanowisko pracowników. Nazwa bierze się stąd, że „łowcy” niejednokrotnie poszukują pracowników, którzy już są zatrudnieni na danym stanowisku w określonej firmie.

Osoby takie powinny więc mieć dar przekonywania aby zachęcić, najczęściej specjalistę do pracy w nowej firmie. W praktyce oznacza to, że firmy energetyczne mogą zyskać nowego pracownika w stosunkowo szybkim czasie.

Headhunter

Tacy fachowcy sami z siebie rzadko przeglądają oferty pracy w poszukiwaniu czegoś interesującego dla siebie, osoby te przeważnie poszukiwane są przez pracodawców i zadaniem dobrego headhuntera jest dotarcie do takiej osoby i przekonanie jej do podjęcia pracy na określonym stanowisku. Dobry pracownik szybko zwraca się firmie nawet jeśli na poszukiwania przedsiębiorstwo wydawać będzie musiało nie małe środki. Pomijając już osoby, które posiadają wyjątkowo rzadkie umiejętności czy też zestaw cech osobowych dzięki którym mogą piastować określone stanowiska, branże w których nie rzadko poszukiwani są przez łowców głów nowi pracownicy to na przykład projektowanie reklam czy rybołówstwo, czyli branże, w których najważniejsze jest oczywiście doświadczenie oraz szczególne predyspozycje, a być może też i talent.

Wynagrodzenie łowcy głów

Sposób w jaki wynagradzani są łowcy głów może być zróżnicowany. Mogą oni faktycznie posiadać stałą pensję, a w przypadku znalezienia odpowiedniego na dane stanowisko pracownika otrzymają specjalną premię, ale możliwe jest także aby osoby takie dostawały wynagrodzenie dopiero wtedy gdy uda im się takiego pracownika pozyskać. Wynagrodzenie może być nie małe, nie rzadko stanowi ono kilkukrotność pensji nowo pozyskanego pracownika. Nie w każdej jednak branży takie usługi są potrzebne. Branże takie jak produkcja czy hotele nie mają zwykle większych trudności z pozyskiwaniem nowych pracowników, a w razie zatrudniania niewykwalifikowanych pracowników istnieje możliwość dodatkowego ich przeszkolenia w takiej właśnie firmie.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz