Agencje pracy i pośrednictwa pracy

Agencje zajmujące się pośrednictwem pracy w pewnym sensie wyręczają urzędy pracy, ale mogą pełnić także i inną rolę. Agencje pracy mogą same zatrudniać nowych pracowników a dopiero potem wypożyczać ich innym firmom, oczywiście za odpowiednią opłatą.

Bardzo często z takich usług korzystają różne firmy produkcyjne, które potrzebują większej ilości pracowników w poszczególnych okresach. Kiedy poziom produkcji z różnych powodów spada, pracownicy tacy mogą być po prostu zwolnieni bez żadnych problemów dla samego pracodawcy.

Elastyczne formy zatrudnienia

Dzięki takim firmom możliwe jest stworzenie więc elastycznych form zatrudnienia, które w niektórych branżach są wręcz nie ocenione. Poza tym agencje pracy mogą jednocześnie pośredniczyć w poszukiwaniu pracy. Firmy zgłaszają zapotrzebowanie na określonych pracowników których agencje pracy starają się w określonym czasie pozyskać o ile jest to możliwe. Tak samo jak urzędy pracy tak i agencje pracy mogą osoby poszukujące pracy skierować najpierw na specjalne szkolenie, po którym osoba taka będzie mogła zostać zatrudniona w konkretnym zakładzie pracy. W ten sposób możliwe jest zatrudnianie nawet na dosyć szeroką skalę większej liczby pracowników. Przy organizowaniu szkoleń agencje pracy nie mają ograniczeń typowych dla urzędów pracy, chyba że chcą korzystać do organizacji takowych szkoleń ze środków unijnych.

Zorganizowanie szkolenia

W takim przypadku niestety należy złożyć odpowiednie wnioski, aby możliwe było zorganizowanie takiego szkolenia. Z pośrednictwa agencji pracy korzystają różne firmy, od małych firm rodzinnych po większe firmy odzieżowe. Istnieją jednak branże w których agencje reklamowe mogą się po prostu nie sprawdzać. W tym przypadku konieczna może być pomoc łowców głów którzy pomogą znaleźć odpowiedniego specjalistę którego poszukiwać mogą agencje reklamowe czy też firmy rolnicze. Największe zapotrzebowanie na tego typu usługi notuje w ostatnim czasie przemysł i energetyka. Obie te branże rozwijają się wyjątkowo szybko, w obu zatem istnieje wysokie zapotrzebowanie na fachowców, których może w naszym kraju brakować.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz