Dotacje unijne a rozwój firmy

 

Każdy właściciel przedsiębiorstwa ma świadomość, że konieczny jest stały rozwój i modernizacja firmy. Działania te umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie danej jednostki, przekładając się jednocześnie na jakość świadczonych usług lub oferowanych produktów.

Nie od dziś wiadomo, że rozwój firmy wiąże się z mniejszym lub większym nakładem finansowym. Pomocnym rozwiązaniem w tej kwestii są szeroko rozumiane środki unijne, pozyskiwane w ramach konkursów.

Dziedziny życia gospodarczego

Dotacje unijne a rozwój firmyFundusze unijne obejmują niemalże każdą dziedzinę życia gospodarczego, wiele konkursów adresowanych jest dla przedsiębiorstw. Należy podkreślić, że obok działań o zasięgu ogólnokrajowym znaleźć można przedsięwzięcia adresowane dla firm działających na terenie konkretnego regionu lub w określonej branży.

Wysokość dofinansowania może wynieść nawet 80% kosztów kwalifikowanych, należy jednak pamiętać, że rzeczywista wartość dofinansowania ustalana jest indywidualnie, w oparciu o szczegółową analizę złożonego w ramach konkursu wniosku, popartego merytorycznymi dokumentami potwierdzającymi zasadność zadania.

Bezzwrotna pomoc finansowa

Dotacja na rozwój firmy to bezzwrotna pomoc finansowa, dlatego też warto korzystać z tego narzędzia. Skorzystać z tej możliwości może każdy przedsiębiorca, zakładając, że posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne i techniczne.

W pierwszej kolejności należy określić cel przedsięwzięcia, czyli zadanie, które zostanie sfinansowane przy użyciu środków unijnych. Następnie należy znaleźć program operacyjny, priorytet i działanie, a w dalszej kolejności konkurs, w ramach którego można ubiegać się o środki unijne.

Wielu przedsiębiorców korzysta w tej kwestii z fachowej pomocy kompetentnych doradców finansowych, zajmujących się dotacjami unijnymi. Przyznać należy, że jest to działanie jak najbardziej właściwe, przynoszące wiele korzyści – doradcy unijni potrafią wskazać optymalną alternatywę, koordynując przy tym merytoryczną i praktyczną realizację przedsięwzięcia, począwszy od przygotowania wniosku i niezbędnych dokumentów, poprzez przebieg działań konkursowych, a na właściwym wykonaniu zadania skończywszy.

Warto dodać, że dotacja na rozwój firmy w znaczny sposób motywuje przedsiębiorcę do dalszych działań w zakresie modernizacji firmy.

 

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz