Dotacje unijne dla małych i średnich firm

Dotacje unijne dla małych i średnich firmWraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy zyskali dostęp do Funduszy Europejskich. Dotacje unijne na rozwój firmy dają możliwość zyskania dofinansowania różnego rodzaju projektów.

Małe i średnie firmy, które chcą realizować innowacyjne projekty mogą skorzystać między innymi ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Kto może skorzystać z tej formy finansowego wsparcia?

Firm, która chce skorzystać ze wsparcia pochodzącego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój może w nich uczestniczyć zarówno jako realizator, jak i uczestnik. Wnioski o wsparcie z tego programu mogą składać nie tylko małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także instytuty badawcze. Z projektu mogą skorzystać te przedsiębiorstwa, które opracowują, inwestują i wdrażają innowacyjne produkty bądź usługi. Projekt jest skierowany także do tych przedsiębiorstw, które chcą nawiązać współpracę z instytutami naukowymi lub badawczo-rozwojowymi, które chcą swoje produkty lub usługi oferować nie tylko na rynku lokalnym albo krajowy, ale także za granicą. Największa pula funduszy w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój została skierowana do tych województw, które są rozwinięte najsłabiej. To przedsiębiorcy z tych województw mogą więc zyskać najwięcej.
Więcej na stronie

Co firma może zyskać?

Dzięki dotacjom z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój małe i średnie przedsiębiorstwa mogą stać się bardziej konkurencyjne nie tylko na rynku krajowym, ale także międzynarodowym. Do tego przedsiębiorstwo

Ile dotacji można otrzymać?

Firma, która skupi się głównie na badaniach przemysłowych może uzyskać aż 20 milionów euro. Ta, która zechce zająć się pracami rozwojowymi może dostać 15 milionów euro. To oczywiście maksymalne kwoty dofinansowania.

Mała lub średnia firma, która chce stworzyć nowy produkt, udoskonalić już istniejący dokonać prac rozwojowych może te cele zrealizować dzięki bezzwrotnym unijnym dotacjom pochodzącym między innymi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Dotacja ta może wynieść 15-20 milionów euro.

Podobne wpisy:

Be the first to reply

Dodaj komentarz